SIKKERHED

Festivalen har et godt sikkerhedsberedskab og et korps af dygtige kontrollører, der til enhver tid vil servicere publikum.

  • Lad være med at skubbe og mase foran scenen. Der er plads til alle. En upassende adfærd kan medføre bortvisning.
  • Crowd surfing og stagediving er strengt forbudt, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
  • Følg altid festivalpersonalets anvisninger.
  • Det er forbudt at kaste med genstande – øl o.lign. Dette kan også føre til bortvisning

Banerock har en beredskabsplan og mange dygtige folk, der vil vejlede og hjælpe i en evt. nødsituation. Vigtigt er det dog, at publikum reagerer fornuftigt, og at man passer på sig selv og andre.

En god festivalstemning afhænger af et godt publikum – lad os bevare Banerock’s gode ry og stemning.

 

Ordens- & Adfærdsregler

Banerock skal – for at måtte afvikle koncerten – følge bestemte af myndighederne fastlagte retningslinjer. Disse vil blive offentliggjort her på hjemmesiden samt på opslag ved Indgange, ligesom hjælpere og sikkerhedspersonale vil vejlede om disse.

For at sikre, at Banerock afvikles under forhold, hvor der skal herske en god stemning og fornemmelse af sikkerhed og tryghed, er der med Brandvæsnet og Politiet aftalt, at følgende retningslinjer præciseres:

Det er ikke tilladt på den del af festivalområdet, hvortil der kræves armbånd (billet), at medføre eller færdes med rygmærker eller andre mærker, som viser, at der er tilknytning til rockergrupper med relation til Hells Angels, Bandidos eller lignende grupperinger.

Øvrige retningslinjer for ophold m.v. er opstillet for at sikre en rolig, sikker og tryg afvikling af festivalen og skal derfor følges af alle, der gæster Banerock.

Alle anvisninger fra festivalens sikkerhedspersonale skal altid følges.

Overtrædelse af reglerne vil kunne medføre bortvisning.

 

ORDENSREGLEMENT

Ingen udskænkning af alkohol til unge under 18 år.

Unge under 12 år kun adgang ifølge med betalende voksne.

Der kan forlanges billede ID (pas eller kørekort) ved indgangen, samt i boderne.

Brug af falske ID kort medfører bortvisning fra pladsen, og billetten refunderes ikke.

Hvis en billet er forsøgt ændret eller er kopieret, medfører det bortvisning og eventuel politianmeldelse for bedrageri jvf. straffeloven.

Publikum kan forvente visitering ved indgangen. Gæster der medbringer ikke ønskede artikler kan blive bortvist, og billetten refunderes ikke.

 

Følgende må ikke medbringes på pladsen

Mad og drikkevarer af enhver art. Dog tillades mad til spædbørn.

Professionelt kameraudstyr. Dog undtaget tilmeldte medier.

Euforiserende stoffer af enhver art. Brug, besiddelse eller salg af disse er strengt forbud og vil blive politianmeldt. Overtrædelse medfører bortvisning fra pladsen, uden refusion af billetten.

Polstrede stole, sofaer, parasoller, pavilloner, telte, presenninger, køle/fryseskabe, generatorer og lignende.

Små campingstole og sammenklappelige festivalstole må medbringes på pladsen, men må kun opstilles på anviste pladser. Aldrig foran scenen.

Cykler, knallerter, biler og motorcykler har ingen adgang til pladsen.

Handicapscootere og kørestole er tilladt.

Det er ikke tilladt at medbringe beklædning med rygmærker, der kan virke stødende, eller anden ens beklædning.

 

Man må ikke

Bruge åben ild, antænde bål, anvende enhver for stearinlys, fyrværkeri og lignende.

Der må ikke medbringes dyr på pladsen. Undtaget herfor er førerhunde.

Brug af paraplyer foran scenen under musikken er forbudt.

Alle gæster på pladsen skal følge de af organisationen anviste retningslinjer.

Personer der ikke efterkommer dette bortvises fra pladsen og billetten refunderes ikke.

Vi ønsker alle en go´ festival

 

Politi

Der kan være politi tilstede under hele festivalen. Disse kan kontaktes via informationen eller gennem en sikkerhedsmedarbejder.

 

Tænk før tyven gør det

Når mange og festglade mennesker er samlet på ét sted, er det desværre også en go´ fest for dem, som ikke har helt rent mel i posen.

Allerede inden du skal på festival, er det derfor godt at overveje, om det nu også er nødvendigt at medbringe det nye dyre digitalkamera, designer cowboy bukserne eller andre tyvetækkelige ting?

Desuden skal du overveje, hvordan du vil sikre dine ejendele under selve festivalen. Gør du ikke det, kan du risikere, at forsikringen ikke vil dække ved et eventuelt tyveri.

 

Råb: Stop tyven!

I mylderet foran de mange scener slår tyvene også ofte til. Her er det vigtigt, at tyveriofret eller en anden festivaldeltager for eksempel råber: “Stop tyven!” i det øjeblik, tyveriet sker.

Bliver tyveriet først opdaget senere, er der ingen erstatning for de kontanter og smykker, som tyven fiskede op af lommen.

Men det er under alle omstændigheder vigtigt, at ethvert tyveri bliver meldt til politiet.

 

Førstehjælp

Der er veluddannet samaritter tilstede under hele festivalen.